ARPOS

Consultancy Gezondheid en Arbeid

Beoordeling

ARPOS heeft grote expertise op het gebied van de beoordeling van structurele beperkingen, zowel fysiek als psychisch en psychosociaal en de beoordeling van arbeids- en re-integratiemogelijkheden 1e en 2e spoor door de arbeidsdeskundige.

Ervaring

ARPOS beschikt over uitgebreide ervaring met betrekking tot de advisering in het kader van sociaal medische indicaties, zowel voor vergoedingen voor kinderopvang en hulp, als ook voor verhuizing en dergelijke.

Adviezen

ARPOS geeft adviezen in het kader van acceptatie, schadelastbeperking en arbo basis dienstverlening. Onze visie is het geven van duidelijke adviezen, gekenmerkt door communicatie via korte lijnen.

Over ons
ARPOS

Over ons ARPOS is opgericht in 2000. Het bedrijf bestaat uit een geregistreerd arbeidsdeskundige en twee verzekeringsartsen. Daarnaast heeft ARPOS de beschikking over een uitgebreid netwerk, dat kan worden ingeschakeld voor advies bij specifieke problematiek. Onze visie is het geven van duidelijke adviezen, gekenmerkt door communicatie via korte lijnen.

 De wensen van onze opdrachtgevers staan hierbij centraal. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt er slechts in uiterste noodzaak, tijdelijk gebruik gemaakt van diensten van derden. Door het streven naar maatwerk en kleinschaligheid is het mogelijk dat wij omwille de werklast potentiële klanten moeten teleurstellen.

Werkgebied

ARPOS richt zijn dienstverlening op gemeenten, re-integratiebedrijven, verzekeraars in de private en publieke sector, werkgevers en juristen. Ons werkgebied is Midden- en West-Nederland, inclusief de Zuid-Hollandse eilanden. Opdrachten elders in Nederland zijn in overleg ook mogelijk.

Diensten
ARPOS

Rapportages arbeids-gerelateerde zaken

 • Ziekte en arbeid
 • Functionele- en arbeidsmogelijkheden.
 • Aanpassingen
 • Subsidie
 • Geschillen
 • Ondersteuning bezwaar- en beroepszaken als arts gemachtigde

Rapportages voor verzekeraars

 • Beoordeling functionele mogelijkheden/ belastbaarheid
 • Acceptaties
 • Arbeidsongeschiktheidspercentages, eigen werk als ander werk.
 • Behandelingsmogelijkheden

Rapportages voor gemeenten

 • Beoordeling in het kader van WMO
 • Vaststelling indicatie voorrangsverklaring huisvesting

Arbeidskundige adviezen

 • Vaststelling structurele beperkingen lichamelijk, psychisch en psychosociaal.
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
 • Passend- en aanpassingen werk
 • Scholing en subsidies
 • Re-integratiemogelijkheden en verloop re-integratietrajecten

Verzuimcontroles

 • Beoordeling legitimiteit verzuim (geschiktheid voor eigen of ander werk)
 • Bepaling prognose verzuim
 • Beoordeling beïnvloedingsmogelijkheden verzuim
 • Controlebezoeken door arts, ook buiten reguliere werktijden

Contact
ARPOS